Điện Mặt Trời Tại Ninh Thuận – Có Thêm Ba Nhà Máy Được Xây Dựng

điện mặt trời tại Ninh Thuận

Vào sáng ngày 27/4/2019, cụm 3 nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận, cụ thể là xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, của tập đoàn BIM Group chính thức được khánh thành, tổng công suất lên tới 330MWp và hòa lưới điện quốc gia. Cụm 3 nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận […]

More