ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

A. QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

I – Chế độ bảo hành

1. Đối với tâm pin năng lượng mặt trời VSUN:

Pin mặt trời Vsun

1.1 Bảo hành hữu hạn 10 năm sản phẩm:

VSUN cam kết các sản phẩm khi được sử dụng và lắp đặt theo hướng dẫn sử dụng của VSUN, trong vòng 10 năm kể từ ngày bảo hành chất lượng có hiệu lực (xem định nghĩa ở phần sau), sẽ không xảy ra những vấn đề bởi thiết kế, vật tư, công nghệ hoặc chế tạo dẫn tới những khiếm khuyết bề mặt hoặc công suất sai biệt nghiêm trọng không phù hợp với định nghĩa trong tiêu chuẩn của IEC61215、IEC61730、UL1703. Chỉ trong trường hợp khách hàng đưa ra chứng cứ chứng minh dưới điều kiện sử dụng và lắp đặt theo hướng dẫn sử dụng của VSUN, sản phẩm không đạt được hiệu quả là hoàn toàn do nguyên vật liệu hoặc công nghệ gây ra, yêu cầu bảo hành sẽ có hiệu lực.

Chú ý: Trong bảo hành chất lượng hữu hạn 10 năm đối với công nghệ và vật tư, chỉ áp dụng đối với các vật tư tương ứng của Homysun cung cấp, không bao gồm các nguyên vật liệu do khách hàng chỉ định.

1.2 Bảo hành hữu hạn công suất đầu ra:

Với điều kiện sử dụng và lắp đặt theo hướng dẫn sử dụng của VSUN, VSUN cam kết bảo hành kỳ hạn 25 năm kể từ ngày bảo hành có hiệu lực

+ Đối với module Đa tinh, công suất của module trong năm đầu tiên không thấp hơn 97.5% công suất đầu ra thấp nhất quy định trong bảng quy cách sản phẩm VSUN, những năm tiếp theo hao hụt công suất không vượt quá 0.7%, năm thứ 25 công suất không nhỏ hơn 80.70% công suất ban đầu.

+ Đối với module Đơn tinh, công suất của module trong năm đầu tiên không thấp hơn 96.5% công suất đầu ra thấp nhất quy định trong bảng quy cách sản phẩm của VSUN, những năm tiếp theo hao hụt công suất không quá 0.68%, năm thứ 25 công suất không nhỏ hơn 80.18% công suất ban đầu.

+ Đối với module Đa tinh Hai lớp kính: công suất của module trong năm đầu tiên không thấp hơn 97.5% công suất đầu ra thấp nhất quy định trong bảng quy cách sản phẩm của VSUN, những năm tiếp theo hao hụt công suất không quá 0.5%, năm thứ 30 công suất không nhỏ hơn 83% công suất ban đầu.

+ Đối với module Đơn tinh Hai lớp kính: công suất của module trong năm đầu tiên không thấp hơn 96.5% công suất đầu ra thấp nhất quy định trong bảng quy cách sản phẩm của VSUN, những năm tiếp theo hao hụt công suất dưới 0.48%, năm thứ 30 công suất không nhỏ hơn 82.5% công suất của năm đầu tiên.

Kết quả kiểm tra công suất đầu ra của sản phẩm do bên thứ 3 được VSUN công nhận (chỉ tiêu kiểm trắc của VSUN do đơn vị nào quy định sẽ do đơn vị đó kiểm trắc) và kiểm trắc theo điều kiện tiêu chuẩn (STC): (a) Quang phổ AM1.5, (b) Cường độ sáng 1000W/m2, (c) Nhiệt độ 25±2°C. Kiểm trắc căn cứ theo IEC61215 và IEC60904, kiểm trắc module VSUN là dưới hiệu chuẩn và kiểm trắc VSUN có hiệu lực, kết quả đạt được từ kiểm trắc đoạn cuối của hộp kết nối trong ngày sản xuất module năng lượng mặt trời, độ kiểm trắc sai lệch 2σ(Pmpp)≤±3%.

“Chính sách bảo hành công suất” có đưa ra biện pháp bồi thường duy nhất, biện pháp bồi thường này không được hưởng đồng thời với các bồi thường khác. Khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hiện những sự cố hoặc khiếm khuyết quy định trong phạm vi bảo hành, phải dùng hình thức văn bản thông báo tới Homysun.

1.3 Sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền:

1.3.1 Trong phạm vi bảo hành chất lượng hữu hạn 10 năm đối với công nghệ và vật tư, sản phẩm xuất hiện vấn đề chất lượng mà VSUN phải bảo hành, VSUN có quyền đơn phương áp dụng một trong những phương án dưới đây, phương án được chọn sẽ là duy nhất đối với hạng mục “bảo hành chất lượng hữu hạn”, ngoài ra không có phương án nào khác.

+ Chịu trách nhiệm trả lại hàng và bồi thường đối với module bị lỗi. VSUN có quyền lựa chọn căn cứ vào giá trị thực tế của sản phẩm bị lỗi hoặc căn cứ vào giá thị trường của module để hoàn trả cho khách hàng, giá trị thực tế của sản phẩm bị lỗi là chỉ gía trị tại thời điểm mua sản phẩm đó trừ đi khấu hao 16% trong năm đầu tiên, và trừ 3.5% khấu hao mỗi năm trong các năm tiếp theo, giá trị khấu hao tính từ ngày bảo hành và kết thúc ở năm thứ 25.

+ Miễn phí sửa chữa hoặc thay mới sản phẩm bị lỗi.

1.3.2 Trong phạm vị bảo hành chất lượng hữu hạn đối với công suất đầu ra, nếu sản phẩm có vấn đề về chất lượng trong phạm vi bảo hành của VSUN, VSUN có quyền lựa chọn một trong các phương án sau, phương án được chọn sẽ là phương án duy nhất đối với hạng mục “bảo hành chất lượng hữu hạn”, ngoài ra không có phương án nào khác.

+ Miễn phí sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi.

+ Cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm bổ sung để bù đắp công suất tổn thất, giúp cho công suất đầu ra của module không thấp hơn so với công suất tối thiểu trong thời gian bảo hành hoặc căn cứ vào giá trị thực tế của sản phẩm bị lỗi bồi hoàn phần công suất hao hụt.

2. Đối với bộ hòa lưới SolarEdge: Bảo hành cơ bản 12 năm, gói tùy chọn bảo đảm an toàn lên đến 25 năm bảo hành.

3. Các thành phần khác tại chân công trình: Bảo hành 5 năm.

II – Điều kiện bảo hành

1. Sản phẩm chỉ được bảo hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(a) Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành theo quy định

(b) Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

(c) Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

(d) Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Những trường hợp không được bảo hành:

(a) Chúng tôi sẽ không bảo hành đối với sản phẩm bị hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn,…

(b) Mỗi dòng sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu, mục đích với những đặc tính kỹ thuật và công nghệ riêng. Việc bảo hành không có hiệu lực khi người dùng tự ý tháo lắp, thay đổi các bộ phận của thiết bị không đúng với hướng dẫn, hoặc sử dụng cho các hoạt động không đúng mục đích, chức năng của sản phẩm.

(c) Điều kiện bảo hành sẽ không được áp dụng trong những trường hợp sản phẩm bị hư hại, hỏng hóc, xây xước do quá trình sử dụng, vận chuyển hay tai nạn hoặc do thiếu bảo trì, bảo trì không đúng mà nguyên nhân do người sử dụng hay bất kỳ một bên nào khác gây ra.

(d) Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi khác sẽ không được bảo hành.

B. QUY TRÌNH BẢO HÀNH

– Khi có sản phẩm cần bảo hành, khách hàng liên hệ với bộ phận tiếp nhận bảo hành của công ty thông qua điện thoại / email, cung cấp đầy đủ các thông tin và tình trạng của sản phẩm cần bảo hành.

– Sau khi chúng tôi xác nhận thông tin và thông báo tiếp nhận bảo hành sản phẩm, khách hàng chuyển sản phẩm cần bảo hành đến trụ sở văn phòng của công ty.

– Bộ phận bảo hành sẽ kiểm tra chính xác tình trạng của sản phẩm mang đến bảo hành và thực hiện chế độ bảo hành theo đúng quy định.

– Trong quá trình bảo hành, những chi phí phát sinh không nằm trong hạng mục bảo hành hoặc do những nguyên nhân ngoài ý muốn từ phía người sử dụng, bộ phận bảo hành của công ty sẽ thông báo rõ ràng, đầy đủ tình trạng thực tế của sản phẩm cùng các chi phí cần thiết với khách hàng và chỉ được thực hiện sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng phát sinh khi được sự đồng ý của khách hàng.