Pin Mặt Trời JA Và Mô-đun Kính Đôi Hai Chiều PERC

pin mặt trời JA

1. Giới thiệu về công ty năng lượng mặt trời JA. Pin mặt trời JA được thành lập vào năm 2005 và được liệt kê vào Sàn giao dịch NASDAQ Hoa Kỳ năm 2007. Chuỗi cung ứng ấn tượng của nó bao gồm các sản phẩm quang điện thiết kế, sản xuất và bán cho hơn 100 quốc gia và khu […]

More