Điện Mặt Trời Áp Mái Cho Doanh Nghiệp Có Công Suất Bằng Thủy Điện

Điện Mặt Trời Áp Mái Cho Doanh Nghiệp Có Công Suất Bằng Thủy Điện

Chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, điện mặt trời áp mái cho doanh nghiệp có thể tạo ra mức công suất lên tới 1.5 GW, gần tương đương với công suất điện tạo ra của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ở thành phố Hà Nội, công suất điện mặt trời tạo ra […]

More