Giá Điện Năng Lượng Mặt Trời Được Đề Xuất Giữ Nguyên

Giá Điện Năng Lượng Mặt Trời Được Đề Xuất Giữ Nguyên

Giá điện năng lượng mặt trời theo quy định của nhà nước trước đây, các hệ thống điện năng lượng mặt trời được cấp công tơ 2 chiều trước ngày 30.6.2019 sẽ được hưởng mức thu mua điện lại là 9.35 cent. Kể từ đó đến nay gần 3 tháng, chủ đầu tư vẫn chưa […]

More