Nhà Máy Điện Mặt Trời Trà Vinh 3500 Tỉ Đã Được Khởi Công

nhà máy điện mặt trời tại Trà Vinh

Nhà máy điện mặt trời Trà Vinh với công suất 165MW, tổng vốn đầu tư 3500 tỉ đồng được TTO – Trung Nam Trà Vinh Solar Power khởi công xây dựng vào tháng 1-2019 và dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2019. Tại lễ động thổ nhà máy điện mặt trời có sự tham gia của […]

More