Phát Triển Điện Mặt Trời Cần 42 Tỉ USD – Tầm Nhìn Đến Năm 2035

phát triển điện mặt trời cần tới 42 tỉ USD

Để phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời từ nay đến năm 2035 cần khoảng 42 tỉ USD. Có thể nói rằng đây là một số vốn rất lớn, số vốn này vừa được Bộ Công thương trình Thủ tướng phê duyệt, với tầm nhìn phát triển điện mặt trời đến năm […]

More