Pin Mặt Trời Canadian Solar Quy Mô Lớn Nhất Thế Giới

Canadian Solar

1. Giới thiệu chung về hãng pin mặt trời Canadian Solar Canadian Solar là một trong những nhà sản xuất và lắp đặt pin mặt trời lớn nhất thế giới, hoạt động như một nhà cung cấp năng lượng toàn cầu với các công ty con tại 18 quốc gia trên 6 châu lục. Công ty […]

More