Pin Mặt Trời Jinko Sản Xuất Quy Mô Lớn Nhất Thế Giới

pin mặt trời Jinko Solar

Jinko Solar hiện nay là nhà sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới, tải trọng mô đun lên tới 9,81GW  (năm 2017), có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giai đoạn đầu thành lập (vào năm 2006), công ty hoạt động với tư cách là nhà sản xuất lát bán dẫn (vật […]

More