Pin Mặt Trời Mitsubishi Xuất Phát Từ Một Tập Đoàn Lớn Đa Ngành

pin mặt trời Mitsubishi

1. Giới thiệu về công ty Mitsubishi Mitsubishi Electric là một trong những nhà sản xuất thiết bị điện và điện tử lớn nhất thế giới, bao gồm các sản phẩm như TV, điều hòa và các tấm pin năng lượng mặt trời. Công ty được thành lập vào năm 1921 và pin mặt trời Mitsubishi được […]

More