Pin Mặt Trời Sharp Là Đơn Vị Của Tập Đoàn Điện Tử Sharp

pin mặt trời Sharp

I. Giới thiệu về công ty năng lượng mặt trời Sharp. 1. Tổng quát về công ty năng lượng mặt trời Sharp. Tập đoàn Giải pháp Năng lượng Mặt trời Sharp (SESG), có trụ sở tại biển Huntington, California, là một đơn vị của Tập đoàn Điện tử Sharp, công ty con Hoa Kỳ của Tập […]

More