Pin Mặt Trời SunPower Đạt Kỷ Lục Về Hiệu Suất Và Độ Bền

pin mặt trời Sunpower

SunPower là một tập đoàn năng lượng mặt trời của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất tế bào quang điện silicon và pin mặt trời dựa trên nghiên cứu được phát minh tại Đại học Stanford – tế bào tiếp xúc hoàn toàn. Pin mặt trời SunPower là một trong những loại pin được nhắc tới […]

More