Đề Nghị Của Tỉnh Đắk Lắk Về Quy Hoạch Phát Triển Điện Mặt Trời

quy hoạch phát triển điện mặt trời tại Đắk Lắk

Ngày 8-12-2018, trong buổi gặp mặt và làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trình bày mong muốn quy hoạch phát triển điện mặt trời để thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Ông Phạm Ngọc Nghị – chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tình […]

More