Điện Mặt Trời Tỉnh Bình Phước Tập Trung Phát Triển Kinh Tế

điện mặt trời tỉnh bình phước

Theo như tính toán, đầu tư 1MWp điện mặt trời thì số tiền ngân sách nhà nước thu được là 1 tỷ đồng. Như vậy, đầu tư 800MWp điện mặt trời tỉnh Bình Phước thì sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước một số tiền rất rất lớn… Theo quyết định số 11/2017/QĐ-TTq của […]

More