Tình Hình Thiếu Điện Cấp Bách Của Nước Ta Hiện Nay

tình hình thiếu điện

Tình hình thiếu điện của Việt Nam ngày nay là vô cùng khẩn cấp. Sau khi phiên chất vấn Quốc hội kết thúc, Bộ trưởng T.T.Anh đã họp gấp với các đơn vị có liên quan. Mục đích là để đánh giá hiện trạng cấp bách hiện nay. Từ đó đưa ra giải pháp cho […]

More