Năng Lượng Mặt Trời Và Gió Là Nguồn Năng Lượng Rẻ Nhất Hiện Nay.

BloombergNEF cho biết năng lượng mặt trời và năng lượng gió là nguồn năng lượng rẻ nhất hiện nay.

Gió mặt trời và gió ngoài khơi hiện là nguồn năng lượng mới và chưa được khai thác, rẻ nhất đối với tất cả các nền kinh tế lớn trừ nền kinh tế Nhật Bản (nhờ vào chi phí công nghệ giảm). Đó là những phát hiện của một báo cáo mới từ Bloomberg New […]

More