Người Dân Chính Thức Bán Điện Mặt Trời Hòa Lưới Cho EVN

bán điện mặt trời cho evn

Bắt đầu từ tháng 5/2019, người dân Tp.HCM có lắp đặt điện mặt trời sẽ bán điện mặt trời hòa lưới quốc gia. Trong đó, các hộ gia đình bán dưới 100 triệu tiền điện mỗi năm sẽ được miễn thuế. Mong mỏi bán điện mặt trời cho EVN đến nay đã thành hiện thực. Vào […]

More