ReneSola Nguồn Cảm Hứng Đến Từ Mặt Trời

ReneSola

1. Giới thiệu chung về ReneSola. Thành lập vào năm 2005 và được liệt kê tên trong thị trường chứng khoáng New York năm 2008, ReneSola (NYSE:SOL) là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm năng lượng xanh quốc tế hàng đầu. Tận dụng sự hiện diện trên toàn cầu với các văn phòng, kho hàng trên […]

More