Điện Mặt Trời Áp Mái – Tiềm Năng Rất Lớn Ở Miền Trung và Miền Nam

điện mặt trời áp mái tại miền Trung và miền Nam 2019

Miền Trung và miền Nam được đánh giá là có tiềm năng lớn để phát triển điện mặt trời áp mái ở các hộ gia đình nhờ số giờ nắng trung bình vào khoảng 2000 – 2600 giờ/năm.   Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã công bố thông tin này tại hội […]

More