Năng Lượng Sạch Lần Đầu Tiên Chiến Thắng Nhiên Liệu Hóa Thạch

Năng lượng sạch lần đầu tiên chiến thắng nhiên liệu hóa thạch trong những thị trường mới nổi

Theo Bloomberg NEF, lần đầu tiên các nước đang phát triển bổ sung thêm nhiều năng lượng sạch hơn so với việc sản xuất nhiên liệu hóa thạch, đi trước các quốc gia phát triển trong việc thúc đẩy năng lượng xanh toàn cầu. Theo khảo sát Climatescope hàng năm của BNEF được phát hành […]

More