Pin Mặt Trời Phono Solar Là Thành Viên Của Tập Đoàn SUMEC

pin mặt trời Phono

1. Giới thiệu về công ty năng lượng mặt trời Phono. Công ty CP TNHH Công nghệ năng lượng mặt trời Phono được thành lập bởi tập đoàn SUMEC (SUMEC GROUP) vào năm 2004, một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Máy móc Quốc gia Trung Quốc (SINOMACH). Họ bắt đầu kinh doanh năng lượng tái tạo năm […]

More