GEC Tập Trung Phát Triển Điện Mặt Trời, Đa Dạng Danh Mục Điện Gió

GEC

Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 sắp diễn ra vào tuần tới tại TP.HCM vừa được công ty CP Điện Gia Lai công bố. Các nội dung có liên quan đến Tài chính và Quản trị bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019, Chiến lược phát […]

More